Wij verklaren en garanderen dat alle in deze website opgenomen materiaal:

1.  in overeenstemming is met alle geldende wetten, statuten, verordeningen en regelgevingen
2.  geen aspecten van pornografische, haatdragende, of op andere wijze lasterlijke, beledigende of bedreigende aspecten bevat.

De persoonsgegevens die u eventueel via een e-mail, online formulieren, reguliere post, telefoon of fax verstrekt, kunnen worden opgenomen in de bestanden van Bigo vzw (Oude Kerkhofweg 1, 3700 Tongeren). Deze gegevens worden enkel gebruikt om u de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren en om u eventueel te informeren over onze activiteiten.

Er worden geen cookies verstuurd naar uw computer als u deze website bezoekt. Wel wordt geregistreerd hoeveel maal de website geraadpleegd wordt.  
Mocht u toch op deze website tekst- of beeldmateriaal aantreffen waarvan u meent dat het uw privacy schaadt, gelieve dan telefonisch contact op te nemen met de webbeheerder via e-mail:   of tel: 03 680 12 69